Planlagt kull våren 2023

Vi planlegger nytt kull våren 2023. Oppdateringar leggast ut både på facebook og på nettsida. Interesserte bes ringe Synnøve på telefon 95 14 90 76.