C-kull: Født 15. September 2017 – En hanne

Fra Orreknuppen’s Wonderful Tini og Li Line`s Follow The Stars (Odin):