Blogg

Kvalpekull G og H – Våren 2023

Vi venter kvalpar medio mai mellom Orreknuppen’s Memorable Yasmin (Saga) og Kjanto’s Your my best friend (Meeco). Begge er AD/HD fri. Vi venter også kvalpar medio mai mellom Alma (Rose) og Bermarks Hank Williams (William).

Les meir

Planlagt kull våren 2023

Vi planlegger nytt kull våren 2023. Oppdateringar leggast ut både på facebook og på nettsida. Interesserte bes ringe Synnøve på telefon 95 14 90 76.

Les meir

Planlagte kvalpar

Vi planlegg kvalpar i løpet av sommaren 2022! Vi publiserer både nettsida og Facebooksida vår når vi har oppdateringar.

Les meir

Ny nettside!

Velkommen til SWIKKS kennels nye nettside. Vi tilpassar oss nye tider med ny logo og nytt design, som gjer det enkelt å finne den informasjonen du trenger. Det er no enklare å finne fram til dei nye kvalpekulla og informasjon om oss. Vi har også oppdatert bileter og anna innhald….

Les meir